Υπόμνημα στη Βουλή για τις μεταφορές των μαθητών και την αναβολή της Υπουργικής Απόφασης με θέμα : Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

www.asgme.gr

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς: Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Με το παρόν υπόμνημα επιθυμούμε να θέσουμε δύο σημαντικά ζητήματα των οποίων επιβάλλεται να επιληφθεί άμεσα η πολιτεία. Το πρώτο αφορά στην ΚΥΑ 50025/18 για τις μεταφορές των μαθητών, η οποία έχει διατηρήσει στο ακέραιο όλο το αντιδραστικό περιεχόμενο των προηγούμενης ΚΥΑ 32807/14 και 23001/13. Η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση θέτει χιλιομετρικούς περιορισμούς στους μαθητές των σχολείων όλης της επικράτειας όσον αφορά το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησής τους.

Συγκεκριμένα,η νέα ΚΥΑ προβλέπει πως δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς έχουν οι μαθητές των γυμνασίων των οποίων η κατοικία απέχει πλέον των τριών χιλιομέτρων, ενώ για τους μαθητές των λυκείων η απόσταση πάνω από την οποία δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης είναι τα πέντε χιλιόμετρα.  Οι μαθητές των μουσικών σχολείων δικαιούνται μεταφοράς χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς εφόσον κουβαλούν ογκώδη εξοπλισμό. Αν αυτό δε βεβαιώνεται από τη διεύθυνση, δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς δικαιούνται μόνον εάν απέχει η κατοικία τους από τη σχολική μονάδα πάνω από χίλια πεντακόσια μέτρα.

Η νέα ΚΥΑ ενσωματώνει τη νομοθετική πρόβλεψη για εξαίρεση από τις χιλιομετρικές αποστάσεις, βάζοντας όμως τον περιορισμό ότι το συνολικό κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Δεν αφήνει, ωστόσο, το περιθώριο στις περιφέρειες να καλύψουν μια τέτοια υπέρβαση στην περίπτωση που υπάρχει πρόθεση και οικονομική ευχέρεια. Με αυτόν τον τρόπο η ίδια η δυνατότητα της εξαίρεσης από τις απαράδεκτες έτσι κι αλλιώς χιλιομετρικές αποστάσεις, καταλήγει να είναι κενό γράμμα.

Ήδη μετράμε δεκάδες περιπτώσεις δήμων στους οποίους δεν υπάρχει τακτική αστική συγκοινωνία, κατάλληλο οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια και γενικότερασυνθήκες οι οποίες να διασφαλίζουν τηνέγκαιρη και χωρίς κινδύνους μετακίνηση των μαθητών. Αντί μίας μόνιμης, ασφαλούς και οικονομικότερης λύσης στο ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών, όπως αυτή που εδώ και χρόνια προκρίνεται από τους γονείς οι οποίοι ζητούν τη δημιουργία ενός Δημόσιου Φορέα Μεταφορών, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της εφαρμογής της απαράδεκτης ΚΥΑ 50025/18.Με αυτήν, εξαιρείται του δικαιώματος της δωρεάν και ασφαλούς μετακίνησης ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, κάποιοι, μάλιστα,  από τους οποίους φοιτούν σε διαδημοτικά σχολεία με διευρυμένο ωράριο (καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία).

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε:

  • Την κατάργηση των απαράδεκτων χιλιομετρικών αποστάσεων που προβλέπει η ΚΥΑ.
  • Την κατάργηση της πρόβλεψης ότι ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Το δεύτερο ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα τη σχολική κοινότητα, είναι η δημοσίευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στις 14/2/2019,της Υπουργικής Απόφασης με θέμα : Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). Στην παραπάνω απόφαση καθορίζονται  οι  ειδικότερες  προϋποθέσεις  και  όροι  εισαγωγής  φοιτητών  στο  Τµήµα  Μουσικών Σπουδών  του  Ιονίου  Πανεπιστηµίου,  στο  Τµήµα  Μουσικής  Επιστήµης  και  Τέχνης  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο ΤµήµαΕθνοµουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές  βαρύτητας  βάσει  των  οποίων  εξάγεται  η  τελική  βαθμολογία  του  υποψηφίου,  τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής.

Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη απόφαση όχι μόνο δε λύνει, αλλά αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα. Η εφαρμογή του εν λόγω νόμου και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αιφνιδιάζει μαθητές και γονείς, καθώς εφαρμόζεται από το τρέχον σχολικό έτος και για τους υποψηφίους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δυσκολεύει τη ζωή των μαθητών και των οικογενειών μας και μας οδηγεί να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να εφαρμόζεται νέος τρόπος εισαγωγής σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρεις μήνες πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις! Έχει ήδη περάσει το πρώτο τετράμηνο και οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν σε νέα αντικείμενα και ύλη η οποία δε διδάσκεται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολλά ερωτήματα γεννώνται και θεωρούμε πως επιβάλλεται όχι μόνο να απαντηθούν αλλά και να δοθούν άμεσα λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν.

Σε ποιο εγχειρίδιο μελέτης θα καταφύγει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ώστε να προετοιμαστεί για το εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»;Μπορεί να μας προσδιορίσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον τίτλο του εγχειριδίου μελέτης και την εξεταστέα ύλη επακριβώς; Πού και πότε θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα τμήματα; Με ποια ακριβώς μορφή θα τίθενται και πόσες φορές θα επαναλαμβάνονται τα ερωτήματα τα οποία αφορούν την αναγνώριση της μουσικής χροιάς και των μοτίβων διαστημάτων; Πως είναι δυνατόν να κριθεί η δεξιοτεχνία ενός εξεταζόμενου στην εκτέλεση μουσικού οργάνου μέσα σε χρονικό διάστημα 2 έως 6 λεπτών; Που θα πρέπει αυτός να καταφύγει ώστε να προετοιμαστεί; Προλαβαίνει να προετοιμαστεί σωστά μέσα σε διάστημα τριών μηνών; Αν επιθυμεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε οποιοδήποτε τμήμα μουσικών σπουδών της επικράτειας και να μην περιοριστεί στα τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση, δεν υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να δώσει δύο διαφορετικού τύπου εξετάσεις;

Oυποψήφιος καλείται να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Θα πρέπει να γνωρίζει βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, ιστορία της μουσικής, μουσική τεχνολογία, μορφολογία, αρμονία, λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Ο απόφοιτος των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δε διδάσκεται τα αντικείμενα αυτά (όπως άλλωστε δε διδάσκεται το μουσικό όργανο της προτίμησής του) στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο απόφοιτος ενός μουσικού σχολείου διδάσκεται ιστορία της μουσικής από σημειώσεις (του εκάστοτε εκπαιδευτικού) έως και την πρώτη τάξη του λυκείου. Μορφολογία παρακολουθεί (αν το σχολείο διαθέτει καθηγητή και δεν είναι αναγκασμένος ο μαθητής να περιμένει το διορισμό ενός αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού) στη δεύτερη τάξη του λυκείου και για μία ώρα την εβδομάδα. Το μάθημα της μουσικής τεχνολογίας είναι μάθημα επιλογής,για τη διδασκαλία του οποίου δεν υπάρχει συνήθως διαθέσιμος ειδικευμένος εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα. Θεωρία της παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής δε διδάσκεται σε κανένα σχολείο.

Θεωρούμε πως το παραπάνω αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας και απαιτούμε:

  • Να μην εφαρμοστεί ο νόμος και η σχετική Υπουργική Απόφαση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  • Εγχειρίδια Μελέτης με συγκεκριμένη ύλη για όλους τους υποψήφιους.
  • Απόλυτα ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα στα σχολεία.
  • Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης της προετοιμασίας των μαθητών στα εξεταζόμενα αντικείμενα, αποκλειστικά δωρεάν στο δημόσιο σχολείο, με πρόσληψη εκπαιδευτικών.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019