Υπόμνημα στον υπουργό παιδείας

Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

www.mousikart.gr

Υπόμνημα συνάντησης 16 Δεκεμβρίου 2015

Κύριε Υπουργέ,

Η  συνεχής μείωση των δαπανών για την δημόσια εκπαίδευση, έχει δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις και προβλήματα  πού απαξιώνουν την Δημόσια Παιδεία γενικά αλλά και τα μουσικά  και καλλιτεχνικά σχολεία ειδικότερα.

 Η νέα χρονιά βρήκε τα σχολεία μας με 25.000 κενές ώρες την εβδομάδα σε μουσικά μαθήματα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 1000 καθηγητές μουσικής, σύμφωνα με δική μας εκτίμηση χρειάζονται περίπου 1200. Οι  σταδιακές προσλήψεις  428 αναπληρωτών πλήρους και μερικής απασχόλησης  σε διάστημα 2,5 μηνών μετά την έναρξη του σχολικού έτους υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών μας ακόμη και αν προσθέσουμε σε αυτούς τους περίπου 100 ωρομισθίους ( στη καλύτερη περίπτωση) όπως υποσχέθηκε το υπουργείο σας.  Η  κατάσταση είναι τραγική, υπάρχουν σχολεία που έχουν ελάχιστους καθηγητές μουσικής!  Σε κάθε σχολείο υπάρχουν πολλά όργανα που δεν διδάσκονται καθόλου. Αν αυτό δεν είναι απαξίωση τότε τι είναι;

Χωρίς να απεμπολούμε το πάγιο αίτημά μας για προσλήψεις στο σύνολο των αναγκών μας τουλάχιστον  1000 μόνιμων καθηγητών μουσικής και καθηγητών θεάτρου και χορού, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν και απαιτούμε να βγει άμεσα προκήρυξη για τουλάχιστον  500 προσ

λήψεις  μόνιμων καθηγητών, αριθμός που κατ΄ ελάχιστο αντιστοιχεί στις προσλήψεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε αναπληρωτές που πολλές φορές μερικοί έρχονται τη νέα χρονιά.

Άμεσα όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί η δραματική κατάσταση με τα κενά των καθηγητών, τα οποία πρέπει να καλυφτούν το συντομότερο με αναπληρωτές, το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε αμέσως με το άνοιγμα 7 Ιανουαρίου οι καθηγητές να βρίσκονται στα σχολεία.

Σε αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθεί και να προωθηθεί η υλοποίηση της διαδικασίας άμεσου διορισμού, που εκκρεμεί στα μουσικά σχολεία, των 142 καθηγητών μουσικής κλάδου ΤΕ16 που είχαν 30 μήνες προϋπηρεσία στις 30/6/2008, όπου με το ΦΕΚ 1765 Β΄/19/08.2015 η προθεσμία πρόσληψης παρατείνεται έως και το σχολικό έτος 2015-2016.

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται εμπειροτέχνες ωρομίσθιοι. Τα  προβλήματα που δημιουργούνται με αυτή τη διαδικασία, σε ότι αφορά στους μαθητές, είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα μένουν χωρίς καθηγητή λόγω καθυστερημένης πρόσληψης ή πολύ πιθανόν αυτός δεν θα έρθει καθόλου αφού είτε δεν θα διορίσει το υπουργείο αλλά και αν αυτό γίνει μπορεί να μην δεχτεί ο καθηγητής την πρόσληψη λόγω του περιορισμένου αριθμού ωρών αλλά και  της χρονικής διάρκειας λίγων μηνών. Επίσης  η αντικατάστασή του κάθε χρόνο είναι πλήρως αντιπαιδαγωγική.

 Μια λύση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι η πρόσληψη των εμπειροτεχνών να έχει τριετή διάρκεια ώστε να δίνεται η δυνατότητα να βρίσκεται στη θέση του από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να υπάρχει συνέχεια από χρονιά σε χρονιά με τον ίδιο καθηγητή και να είναι ελκυστικότερη η αποδοχή της πρόσληψης από πλευράς του εμπειροτέχνη.

Η αποδοχή της παραπάνω πρότασης πιθανά προσκρούει σε κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία πιστεύουμε όμως ότι μπορούν να επιλυθούν.

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων  θα δώσει μια ανάσα στα σχολεία μας που από καλύτερη θέση θα κάνουν  το προγραμματισμό μαθημάτων. Επιπρόσθετα, με την διεξαγωγή μαθημάτων σε περισσότερα όργανα από τη αρχή της χρονιάς, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και πληρέστερων συνόλων αλλά και συνόλων αυξημένων μουσικών δυνατοτήτων.

Η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει  όλο το  εκπαιδευτικό δυναμικό, ιδίως της παραδοσιακής μουσικής, το οποίο έχει προσφέρει σημαντικά στα Μουσικά Σχολεία, αλλά τώρα εκδιώκεται από αυτά καθώς -χωρίς δική του ευθύνη- στερείται κατάλληλων τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να παράσχει παιδαγωγική και άλλη επιμόρφωση, που θα οδηγήσει στη χορήγηση κατάλληλων τίτλων σπουδών στους εκπαιδευτικούς αυτούς, «εμπειροτέχνες» και «ωδειακούς».

Είναι απολύτως αναγκαία η πρόσληψη κατάλληλου διοικητικού προσωπικού ώστε οι καθ

ηγητές να μην ασχολούνται με διοικητικά καθήκοντα και απερίσπαστα να επιδίδονται στο έργο τους. Τα σχολεία μας έχουν πολυάριθμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μεγάλο αριθμό μαθητών, μεγάλο φάσμα μουσικών μαθημάτων, ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους μόνο με αυξημένη μέριμνα της πολιτείας. Θεωρούμε απαραίτητη τη στελέχωσή τους με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό (γραμματεία, τμήμα δημοσίων σχέσεων, βιβλιοθηκονόμος, καλλιτεχνικός διευθυντής, επιστάτης κλπ) ώστε να υπάρχει διαχωρισμός του εκπαιδευτικού έργου από το διοικητικό.

Πιστοποίηση σπουδών – δυνατότητα απόκτησης πτυχίου

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, σκοπός των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να  ακολουθήσουν  την  επαγγελματική  κατεύθυνση  της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.       Το  αναλυτικό  πρόγραμμά  τους περιλαμβάνει μαθήματα  γενικής  παιδείας, μαθήματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή  μελέτη.  Η  διδασκαλία  των  μαθημάτων  μουσικής  και  η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι  συλλογική ή και εξατομικευμένη.

Αγωνιζόμαστε για ένα 12χρονο δημόσιο σχολείο γενικής παιδείας με μουσική και καλλιτεχνική  εκπαίδευση. Ένα σχολείο όπου δεν θα χρειάζεται επιπλέον φροντιστήριο για τα γενικά μαθήματα, ή επιπλέον ωδείο για την εκμάθηση μουσικού οργάνου και ούτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να συμπληρώνουν οι μαθητές  τις γνώσεις τους.

Χωρίς να θέλουμε να χαρακτηριστούν τα σχολεία μας επαγγελματικά, επιθυμούμε με την ολοκλήρωση του λυκείου να δίνεται η δυνατότητα μέσα από εξετάσεις ενός δημόσιου συστήματος να πιστοποιείται το επίπεδο των μουσικών και καλλιτεχνικών γνώσεων και όχι από τα ωδεία.

 Θεωρούμε θέμα άμεσης προτεραιότητας την υλοποίηση της  επίλυση αυτού του προβ

λήματος

 

Κύριε υπουργέ,

Με τον νόμο 2158/1993  άρθρο 8 παράγραφος 5 ορίζεται ότι: «Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων , που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης”.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ2/7323/08-12-1997 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σημείο1. «Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές).»

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ2/7324/08-12-1997 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σημείο 2. «Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα είναι:

α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας)

β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής)

γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων.»

Επιθυμούμε την άμεση επαναφορά του θεσμού των παραπάνω εξετάσεων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επεκταθεί  και στα υπόλοιπα μουσικά όργανα που διδάσκονται στα σχολεία μας,  ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου.

   Στα πλαίσια αυτά πρέπει να επανέλθει ο θεσμός των προκαταρκτικών μαθημάτων στα δημοτικά αλλά και πρέπει να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο για απόκτηση διπλώματος – πτυχίου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

                 Ενιαία αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα μουσικά μαθήματα  – Βιβλία Μουσικής –  Καλλιτεχνικής,  Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

 

Δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα αναλυτικά προγράμματα για όλα τα μουσικά μαθήματα, θεατρολογία, κινηματογράφο και εικαστικά,  παρ’ όλες τις υποσχέσεις,  και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλία, με αποτέλεσμα ο κάθε καθηγητής να δίνει δικό του βιβλίο ή σημειώσεις και ο επόμενος να τα καταργεί.

   Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθούν τα αναλυτικά προγράμματα και να ισχύσουν από τη νέα σχολική χρονιά σε όλα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και τα σχετικά βιβλία που θα διανέμονται δωρεάν από το ΥΠΕΠΘ. Θα πρέπει να τηρείται βιβλίο ύλης ανά μαθητή για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά μαθήματα.

Δεν συμφωνούμε  με τη μείωση των 42 ωρών. Πρέπει να επανέλθει το 45ωρο. Επιλέξαμε τα Μουσικά Σχολεία γνωρίζοντας το επιβαρημένο, σε σχέση με τα άλλα Σχολεία, ωρολόγιο πρόγραμμα, τα παιδιά μας ωστόσο γυρίζουν χαρούμενα από αυτά, διότι η Μουσική καλλιεργεί τις ψυχές τους. 

Αγωνιζόμαστε για αναβάθμιση των σπουδών και όχι για μείωση των ωρών. Είναι παγίδα οποιαδήποτε συζήτηση με γνώμονα το δήθεν επιβαρημένο πρόγραμμα σε σχέση με τα άλλα σχολεία. Δεν πιστεύουμε ότι όσοι εισηγούνται μείωση ωρών κόπτονται για την κούραση των παιδιών μας. Μάλλον κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους

Δεν επιτρέπεται στη χώρα που γέννησε τη μουσική, με την τόσο μεγάλη και ζωντανή παράδοση, να μην διατηρείται και να μη διευρύνεται η Μουσική Παιδεία μέσα από τα Δημόσια Σχολεία.

   Η κατάργηση του μαθήματος της ιστορίας της Τέχνης,  που ξεκίνησε ως περικοπή, τείνει να μπει στον κανόνα «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Θεωρούμε ως απαράδεκτη αυτήν την ενέργεια, γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ένας μαθητής του μουσικού σχολείου να γνωρίζει και τις άλλες μορφές της τέχνης μέσα από αυτό το μάθημα.

 

Κύριε υπουργέ,

 Αν και τα σχολεία μας εξαιρέθηκαν από τον περιορισμό  των χιλιομετρικών αποστάσεων που έθετε η ΚΥΑ 24001/13,  με την τροποποιητική απόφαση 31636/2015 που ψήφισε η υπηρεσιακή κυβέρνηση,  η διατήρηση του περιορισμού των 20 χιλιομέτρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, κάτι που δυστυχώς επιβεβαιώνεται  ύστερα από καταγγελίες, για δρομολόγια ταξί που ξαφνικά σταμάτησαν  γιατί «κόπηκαν» από το ελεγκτικό, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να γενικευθεί καθώς θα πηγαίνουν προς πληρωμή παρόμοιες συμβάσεις. Επίσης σε κάθε περιφέρεια εφαρμόζονται διαφορετικά οι νόμοι, πχ στις Σέρρες δεν γνώριζαν για την ύπαρξη της νέα ΚΥΑ. Στην Καλαμάτα 3 παιδιά από την Κυπαρισσία αδυνατούν να πάνε στο σχολείο πού επέλεξαν.

Σας κοινοποιούμε σχετική καταγγελία των γονέων τους.

Οι  μειωμένες πιστώσεις από την μια με τα συγκρουόμενα συμφέροντα των λεωφορειούχων από την άλλη αλλά και σε συνδυασμό με τις ασάφειες του πολυσύνθετου νομικού πλαισίου οδηγούν σε μια κατάσταση που είναι αδύνατον  να καλυφτούν οι ανάγκες των παιδιών μας. Η μόνη λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της μεταφοράς είναι η υλοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου φορέα μεταφορών.

Άμεσα πρέπει να υπάρξει  τροποποίηση του άρθρου της ΚΥΑ 24001/13 που περιορίζει στα 20χλμ την υποχρέωση μεταφοράς και ταυτόχρονα για τη νέα σχολική χρονιά πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει από τη μια  με σαφήνεια τη διαδικασία και από την άλλη θα δίνει το δικαίωμα της πρόσβασης στο σχολείο σε όλους τους μαθητές.

  Η Σίτιση, εκτιμάμε άρχισε να προχωρά κάτω και από την πίεση των συλλόγων μας, πρέπει όμως να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα σχολεία, σε πολλές περιπτώσεις  όμως είτε δεν παρέχεται καθόλου είτε είναι ένα απλό σάντουιτς.

 Η μείωση κατά 35% της επιδότησης  στις σχολικές επιτροπές, από τον κρατικό προϋπολο

γισμό, έχει δημιουργήσει  εκρηκτικές καταστάσεις  στη συντήρηση  των κτηριακών εγκαταστάσεων, στην θέρμανση και στα απαραίτητα αναλώσιμα για τα σχολεία. Το προσωπικό σε καθαρίστριες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων, έχουμε σοβαρά προβλήματα καθαριότητας. Διεκδικούμε άμεσα προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας από τους δήμους.  Με αφορμή τη κατάθεση της  Γ΄ κατανομής των ΚΑΔ στου δήμους για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα σχολεία διαπιστώσαμε πως τα χρήματα επαρκούν ίσα να καλύπτουν την ηλεκτροδότηση και τις λοιπές παροχές. Τα σχολεία μας έχουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, τα χρήματα της επιδότησης είναι πολύ λίγα, πχ με την υπάρχουσα χρηματοδότηση εκτιμούμε ότι για να ξανα-κουρδιστεί ένα πιάνο πρέπει να περάσουν 16 χρόνια.

 

Προβλήματα στέγασης και άλλα κτιριακά προβλήματα.

Υπάρχει οξύ πρόβλημα ως προς τη στέγαση των σχολείων, αφού στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν:

(Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μουσικό Του Βαρθολομιού, όπου τα μαθήματα γίνονται σε λυόμενα).

  • κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας ατομικών μαθημάτων αλλά ούτε και εκδηλώσεων, δηλαδή είναι ακατάλληλα τα κτίρια που στεγάζονται (πχ στρατιωτικά «τολ») αφού δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση.
  • κατάλληλες αίθουσες αποθήκευσης οργάνων
  • κατάλληλοι χώροι για βιβλιοθήκες, μουσικές βιβλιοθήκες, studios κ.λ.π.

Ορισμένα σχολεία δεν έχουν μόνιμη δική τους έδρα, είναι αλλού το γυμνάσιο και αλλού το λύκειο.

Ο θεσμός των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων δεν μπορεί να προχωρήσει, αν δεν λυθεί αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν υπάρχουν κατάλληλες αίθουσες για κάθε μάθημα ατομικό ή ομαδικό, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα για τη διατροφή, για βιβλιοθήκη, studios κ.λ.π δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να επιτελέσουν το στόχο τους. Με ημίμετρα δεν λύνεται το πρόβλημα, χρειάζονται γενναία μέτρα. Αν όλα τα σχολεία δεν αποκτήσουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η παιδεία που θα προσφέρεται από τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία θα είναι υποβαθμισμένη.

Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί  από το ΥΠΕΠΘ ένα πρόγραμμα υλοποίησης σχολικής στέγης για όλα τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.