Συναυλία διαμαρτυρίας των Μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής στο Σύνταγμα

Χαιρετισμό στην συναυλία διαμαρτυρίας των μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των μαθητών είπε χαρακτηριστικά, έχετε δίκιο να ζητάτε άμεση κάλυψη όλων των κενών, με μόνιμους διορισμούς, έχετε δίκιο, για  δημόσιο φορέα  στη μεταφορά των μαθητών με συνοδό, έχετε δίκιο για τα αναλυτικά προγράμματα, τον  καθορισμό της ύλης στα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα, τη συγγραφή και δωρεάν διανομή των ανάλογων βιβλίων, σίτιση ισότιμη ενιαία και όλα αυτά, από την πρώτη μέρα .

Πιστοποίηση των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών,  κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία των σχολείων.

Τα Σχολεία μας είναι ανάγκη για την κοινωνία, αλλά έχουν και ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται.

 

η προσέλευση, η προετοιμασία των οργάνων

 

                                                                                                                                                        

 

ξεκινά η συναυλία ,η ατμοσφαίρα αρχίζει να ζεσταίνετε