4-2-2018 απάντηση της ΠΕΓΜΚΣ σχετικά με το 2ο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων.