Αποφαση Δ.Σ. στην καβαλα

Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

www.mousikart.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11/2015 ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Σαλιάγκας Αντώνης, Κουφαλάκος Παναγιώτης, Κaτσαώρας Μιχάλης, Αρχοντάκη Ολυμπία, Παπαδοπούλου Χρύσα, Δαμιανή Δήμητρα και Τσαρδούλιας Πολυνίκης.

Η εισήγηση  στάθηκε στα εξής θέματα:

 1. Εκτίμηση των κινητοποιήσεων όπως τέθηκαν από το προηγούμενο ΔΣ στην Αθήνα.
 2. Ελλείψεις καθηγητών
 3. Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού
 4. Πιστοποίηση
 5. Προβλήματα στη μεταφορά
 6. Σίτιση
 7. Στέγαση
 8. Λειτουργικά έξοδα.

Μετά τη παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία μας με στοιχεία και μετά  από διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, πάρθηκαν ομόφωνα αποφάσεις κινητοποιήσεων και συντονισμένης πανελλαδικής δράσης.

Εκτιμήθηκε θετικά η κινητοποίηση στις 2 Νοεμβρίου. Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες μαθητών που συμμετείχαν.

Η  μείωση των δαπανών για την δημόσια εκπαίδευση, δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις και προβλήματα  πού απαξιώνουν την Δημόσια Παιδεία.

 Η νέα χρονιά βρήκε τα σχολεία μας με 25.000 κενές ώρες την εβδομάδα σε μουσικά μαθήματα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 1000 καθηγητές μουσικής.  Οι  σταδιακές προσλήψεις  428 αναπληρωτών πλήρους και μερικής απασχόλησης  σε διάστημα 2,5 μηνών μετά την έναρξη του σχολικού έτους υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών μας ακόμη και αν προσθέσουμε σε αυτούς τους περίπου 100 ωρομισθίους ( στη καλύτερη περίπτωση) που υποσχέθηκε ο υπουργός.  Η  κατάσταση είναι τραγική, υπάρχουν σχολεία που έχουν ελάχιστους καθηγητές μουσικής!  Αν αυτό δεν είναι απαξίωση τότε τι είναι;

Χωρίς να απεμπολούμε το πάγιο αίτημά μας για προσλήψεις στο σύνολο των αναγκών μας περίπου 1000 μό

νιμων καθηγητών μουσικής και καθηγητών θεάτρου και χορού, πιστεύουμε ότι μπορούν και απαιτούμε να γίνουν άμεσα, τουλάχιστον  500 προσλήψεις  μόνιμων καθηγητών, αριθμός που κατ΄ ελάχιστο αντιστοιχεί στις προσλήψεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε αναπληρωτές. Η υλοποίηση έστω και αυτού του περιορισμένου αριθμού προσλήψεων σε συνδυασμό με την υλοποίηση του αιτήματος η  πρόσληψη των εμπειροτεχνών ωρομισθίων να έχει τριετή διάρκεια θα δώσει μια ανάσα στα σχολεία μας που από καλύτερη θέση θα κάνουν  το προγραμματισμό μαθημάτων. Επιπρόσθετα, με την διεξαγωγή μαθημάτων σε περισσότερα όργανα από τη αρχή της χρονιάς, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και πληρέστερων συνόλων αλλά και συνόλων αυξημένων μουσικών δυνατοτήτων.         

Είναι απολύτως αναγκαία η πρόσληψη κατάλληλου διοικητικού προσωπικού ώστε οι καθηγητές να μην ασχολούνται με διοικητικά καθήκοντα και απερίσπαστα να επιδίδονται στο έργο τους. Τα σχολεία μας έχουν πολυάριθμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μεγάλο αριθμό μαθητών, μεγάλο φάσμα μουσικών μαθημάτων, ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους μόνο αυξημένη μέριμνα της πολιτείας. Θεωρούμε απαραίτητη τη στελέχωσή τους με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό (γραμματεία, τμήμα δημοσίων σχέσεων, βιβλιοθηκονόμος καλλιτεχνικός διευθυντής, επιστάτης κλπ) ώστε να υπάρχει διαχωρισμός του εκπαιδευτικού έργου από το διοικητικό.

Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο όπου το όργανο επιλογής καθώς και τα καλλιτεχνικά μαθήματα για τα καλλιτεχνικά σχολεία να διδάσκεται στο σχολείο και οι πιστοποιήσεις και τα διπλώματα να δίνονται από το δημόσιο σχολείο και όχι από τα ωδεία. Θεωρούμε θέμα άμεσης προτεραιότητας την υλοποίηση της  πιστοποίησης των μουσικών σπουδών στα σχολεία μας. Άμεση επαναφορά του θεσμού των εξετάσεων ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να επανέλθει ο θεσμός των προκαταρκτικών μαθημάτων στα δημοτικά αλλά και πρέπει να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο για απόκτηση διπλώματος – πτυχίου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τα παραπάνω θέματα θα επιδιωχθεί συνάντηση με τη καλλιτεχνική επιτροπή. Το θέμα αυτό θεωρούμε ότι  πρέπει να το ιεραρχήσουμε σε άμεση προτεραιότητα.

Όπως είχαμε εκτιμήσει και στο προηγούμενο ΔΣ, αν και τα σχολεία μας εξαιρέθηκαν από τον περιορισμό  τ

ων χιλιομετρικών αποστάσεων που έθετε η ΚΥΑ 24001/13,  με την τροποποιητική απόφαση 31636/2015 που ψήφισε η υπηρεσιακή κυβέρνηση,  η διατήρηση του περιορισμού των 20 χιλιομέτρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο, κάτι που δυστυχώς επιβεβαιώνεται  από καταγγελίες, για δρομολόγια ταξί που ξαφνικά σταμάτησαν  γιατί «κόπηκαν» από το ελεγκτικό, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να γενικευθεί καθώς θα πηγαίνουν προς πληρωμή παρόμοιες συμβάσεις. Επίσης διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι σε κάθε περιφέρεια εφαρμόζονται διαφορετικά οι νόμοι, πχ στις Σέρρες δεν γνώριζαν για την ύπαρξη της νέα ΚΥΑ.

Οι  μειωμένες πιστώσεις από την μια με τα συγκρουόμενα συμφέροντα των λεωφορειούχων από την άλλη αλλά και σε συνδυασμό με τις ασάφειες του πολυσύνθετου νομικού πλαισίου οδηγούν σε μια κατάσταση που είναι αδύνατον  να καλυφτούν οι ανάγκες των παιδιών μας. Η μόνη λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της μεταφοράς είναι η υλοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου φορέα μεταφορών. Άμεσα πρέπει να υπάρξει  τροποποίηση του άρθρου της ΚΥΑ 24001/13 που περιορίζει στα 20χλμ την υποχρέωση μεταφοράς αλλά παράλληλα για τη νέα σχολική χρονιά πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει από τη μια πλευρά με σαφήνεια τη διαδικασία και από την άλλη θα δίνει το δικαίωμα της πρόσβασης στο σχολείο σε όλους του μαθητές.

  Η Σίτιση, εκτιμάμε άρχισε να προχωρά κάτω από την πίεση των συλλόγων μας, πρέπει όμως να συνεχιστεί και στα υπόλοιπα σχολεία, σε πολλές περιπτώσεις  όμως είτε δεν παρέχεται καθόλου είτε είναι ένα απλό σάντουιτς. Χρειάζεται κάθε σύλλογος να απαιτήσει ποιοτική σίτιση από το Δήμο και να παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση των  διαγωνισμών  Σύμφωνα με τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλουν οι Δήμοι να ενημερώσουν το Υπουργείο Εσωτερικών για την πορεία εξέλιξης των διαγωνισμών,  ώστε  να προγραμματίσει το Υπουργείο τις χρηματοδοτήσεις κάλυψης των δαπανών.

 Η μείωση κατά 35% της επιδότησης  στις σχολικές επιτροπές, από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχει δημιουργήσει  εκρηκτικές καταστάσεις  στη συντήρηση  των κτηριακών εγκαταστάσεων, στην θέρμανση και στα απαραίτητα αναλώσιμα για τα σχολεία. Το προσωπικό σε καθαρίστριες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων, έχουμε σοβαρά προβλήματα καθαριότητας. Πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας από τους δήμους.  Με αφορμή τη κατάθεση της  Γ΄ αλλά και της Δ΄ κατανομής των ΚΑΔ στου δήμους για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα σχολεία πρέπει σε κάθε σχολείο να καταγράψουμε τι χρήματα τελικά φθάνουν στα σχολεία γιατί η εικόνα που έρχεται είναι πως φθάνουν ίσα να καλύπτουν την ηλεκτροδότηση και τις λοιπές παροχές.

Τα προβλήματα στέγασης και άλλα κτιριακά προβλήματα πρέπει να καταγραφούν άμεσα και να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση διεκδίκησης.

Οι σύλλογοι καλούνται να στείλουν στον Γραμματέα της ένωσης η διεύθυνση (link) του ‘site’ του κάθε συλλόγου, ώστε αυτά να αναρτηθούν  στην σελίδα και να εξασφαλίζεται η εύκολη προσέγγιση και αλληλοενημέρωση  για  δράσεις και  ανταλλαγή εμπειριών.

 Πέραν των συντονισμένων κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο οι σύλλογοι οφείλουν να προβαίνουν σε δράσεις κατά τόπους, για την ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και για την προβολή του σπουδαίου  έργου των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Καλούνται οι Σύλλογοι να αξιοποιήσουν τον θεσμό των σχολικών Συμβουλίων. Να απαιτήσουν να πραγματοποιηθούν άμεσα σχολικά συμβούλια όπου θα συζητηθούν τα παραπάνω προβλήματα και να παρθούν ανάλογες αποφάσεις. Σημειώνουμε ότι οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για την σχολική κοινότητα και βοηθούν τα μέγιστα για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, πού στην συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν υλοποίηση των νόμων.  Πληροφοριακά σας γνωρίζουμε ότι έχουν δικαίωμα οι σύλλογοι να ζητήσουν 3 σχολικά συμβούλια τον χρόνο. Ένα στην αρχή, ένα στην μέση και ένα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συμμετέχουν: Ο πρόεδρος  της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, ο σύλλογος γονέων, ο σύλλογος των καθηγητών και τρία μέλη του δεκαπενταμελούς. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του διευθυντή. Ορίζεται γραμματέας πού συντάσσει την απόφαση και υπογράφεται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 Για όλα τα παραπάνω αλλά και τα υπόλοιπα πού αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης όπως αυτό αποφασίστηκε στην γενική συνέλευση του ΙΛΙΟΥ, υποχρεωνόμαστε να προγραμματίσουμε οργανωμένη και ενωτική απάντηση  και κινητοποίηση όπως πάντα σε συνεργασία με την ΑΣΓΜΕ.

 Καλούμε όλους τους συλλόγους, όλη την σχολική κοινότητα μαθητές γονείς – καθηγητές σε επαγρύπνηση και συντονισμένες  κινητοποιήσεις, όχι μόνο για τα γενικότερα αλλά και  για ζητήματα πού απασχολούν ιδιαίτερα τα σχολεία τους. Να συνεδριάσουν οι σύλλογοι και να αποφασίσουν διάφορες μορφές δράσεων  για να απαιτήσουμε την επίλυση των προβλημάτων της παιδείας.

 

 Αποφασίσαμε

 • Σαν γονείς αλλά και εργαζόμενοι τη συμμετοχή μας στην απεργία την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου
 • Να ζητήσουμε συναντήσεις τόσο με το υπουργείο παιδείας όσο και με το υπουργείο εσωτερικών.
 • Να κλιμακώσουμε τον αγώνα συνεχίζοντας με κατά τόπους δράσεις  που θα αναδεικνύουν τα προβλήματα μας, και να πάμε σε πανελλαδική κινητοποίηση την εβδομάδα 13 με 20 Δεκέμβρη, η ακριβής ημέρα να ορισθεί σε συνεργασία με την ΑΣΓΜΕ. Προτείνουμε δύο πανελλαδικές συγκεντρώσεις για αυτή την ημέρα της Πανελλαδικής δράσης: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις υπόλοιπες πόλεις κάθε σχολείο να κινητοποιηθεί όπως αυτό κρίνει.
 • ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΗ 2016. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΝΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΝΩΡΙΣ ΦΘΗΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ.