Απόφαση γενικής συνέλευσης Κορίνθου 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/3/2012

Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/3/2012
Τ.Θ. 3804 – 10210 ΑΘΗΝΑ
www.mοusika.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Δυστυχώς για άλλη μία χρονιά επαναλαμβανόμαστε.  Αυτό αποδεικνύει ότι άλλη μία χρονιά πήγε χαμένη, Δυστυχώς για άλλη μία χρονιά παλεύουμε για τα ίδια. Όμως είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε ότι εγκαταλείπουμε τους στόχους. Και φυσικά πρέπει να επαναεπιβεβαιώνουμε τους στόχους στο καινούργιο σώμα αφού οι γονείς αντιπρόσωποι ανανεώνονται.

ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ

Θέλουμε σχολεία γενικής παιδείας, όπου θα διδάσκεται επί πλέον η Μουσική και οι Τέχνες; Δηλαδή μαζί με τις γνώσεις στα Μαθηματικά, την Φυσική, τα Αρχαία κλπ θα διδάσκεται και η Μουσική και τα Καλλιτεχνικά για τα Καλλιτεχνικά σχολεία; και θα αποφασίζουν τα παιδιά μας για την κατεύθυνση που θα επακολουθήσουν αφού ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους στο λύκειο.
Έχουμε πλέον πειστεί, τόσο από τα 3 συνέδρια και τις ημερίδες πού έχουμε πραγματοποιήσει, όσο και από την εμπειρία τόσων χρόνων, από την ύπαρξη του θεσμού των Μουσικών  και των Καλλιτεχνικών σχολείων ότι: ο επαγγελματισμός σε τόσο μικρή ηλικία σκοτώνει την Τέχνη και την Μουσική.
Στόχος μας το 12χρονο σχολείο γενικών γνώσεων πού διαμορφώνει ανθρώπους με προσωπικότητα και κριτική σκέψη και όχι εξειδικευμένους νέους για άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία των αναγκών του συστήματος.
Η εξειδίκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την διαβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δημοτικό – Γυμνάσιο Λύκειο- Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Φυσικά αυτονόητη θεωρούμε την Δωρεάν Δημόσια Παιδεία σε όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Σε αυτό το σχολείο δεν ταιριάζει  το 42ωρο πού εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά φέτος χωρίς να αιτιολογήσουν για ποιο λόγω έγινε. Ζητάμε να επανέλθει το 45ωρο ωρολόγιο πρόγραμμα Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην έχουμε εκπτώσεις στους στόχους και απαξιώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία.
Από το 45ωρο πρόγραμμα πού είναι απαραίτητο για τα σχολεία μας πηγάζει και η σίτιση σαν απαραίτητο εργαλείο ώστε τα παιδιά μας να παραμείνουν στον χώρο του σχολείου τους μέχρι την ολοκλήρωση του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματός τους
Με αυτή την έννοια οφείλει η Πολιτεία να ενισχύσει το κονδύλι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγιούς και πλήρους διατροφής, μέσα από την σύσταση ενιαίας επιτροπής με ξεχωριστό προϋπολογισμό, όπου θα συμμετέχει και διατροφολόγος.
Οι ανάγκες για τα σχολεία μας πού καλύπτουν πρώην νομαρχιακού επιπέδου γεωγραφικές περιοχές, σε μετακινήσεις είναι μεγάλες. Οφείλει η πολιτεία να καλύψει τις ανάγκες, μέσα από τον ενιαίο ανεξάρτητο δημόσιο φορέα πού κατ επανάληψη έχουμε προτείνει στο Υπουργείο.

Σε αυτό το σχολείο απαιτούμε αναλυτικά προγράμματα στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά μαθήματα  ώστε να διασφαλίζεται το ενιαίο της Εκπαίδευσης, η δωρεάν βιβλιογραφία και η πιστοποίηση των σπουδών των παιδιών μας στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά μαθήματα πού διδάσκονται.
Στόχοι
Πολλοί από τους στόχους πού λοιπόν πού θέτουμε  επαναλαμβάνονται από χρονιά σε χρονιά.
Αυτό από μόνο του το γεγονός αποδεικνύει τα ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει στα χρόνια λειτουργίας μας.
Τα μεγάλα ζητήματα παραμένουν ακόμα στόχοι.
Τα προβλήματα πού αντιμετωπίζουν τα Μουσικά αλλά και τα Καλλιτεχνικά  Σχολεία, πηγάζουν από την γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για την παιδεία, πού χαρακτηρίζεται από:
1.     Το χαμηλό ποσοστό των δαπανών πού δίνεται για την παιδεία.
2.     Από την προσπάθεια παραχώρησης της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζοντας την παιδεία  ως εμπόρευμα και όχι ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό
3.     Από την εφαρμογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας και στην εκπαίδευση, (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι καθηγητές εκπαίδευσης).
4.     Από την ιδιωτικοποίηση των σχολικών μονάδων βάζοντας του ιδιώτες στην εκμετάλλευση των σχολικών κτηρίων, μέσα από την θεσμοθέτηση των ΣΔΙΤ
(Σύμπραξη Δημόσιου ιδιωτικού τομέα.)
Ειδικότερα για την εκπαίδευση στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία εκτιμάμε  ότι 28 χρόνια μετά την καθιέρωση του θεσμού, τα προβλήματα εκτείνονται σε πολλούς τομείς, και κυρίως:
•    τη μη εφαρμογή του υφισταμένου νομικού πλαισίου αλλά και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του,
•    την έλλειψη μελετημένων αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μουσικά αλλά και Καλλιτεχνικά μαθήματα και εξ αιτίας αυτής την έλλειψη των κατάλληλων διδακτικών βιβλίων,
•    την ακαταλληλότητα των περισσοτέρων κτηρίων και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής,
•    την προβληματική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων λόγω του ότι αυτή βασίζεται σε καθηγητές διαφόρων κατηγοριών και «ταχυτήτων».
Επ’ αυτού, η ΓΣ τονίζει ότι μόνη αποδεκτή λύση είναι η προκήρυξη και άμεση κάλυψη των απαραίτητων οργανικών θέσεων με καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, γενικής και μουσικής ή καλλιτεχνικής  παιδείας.
Επίσης, η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό δυναμικό, ιδίως της παραδοσιακής μουσικής, το οποίο έχει προσφέρει σημαντικά στα Μουσικά Σχολεία, αλλά τώρα εκδιώκεται από αυτά καθώς – χωρίς δική του ευθύνη – στερείται κατάλληλων τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να παράσχει παιδαγωγική και άλλη επιμόρφωση, που θα οδηγήσει στη χορήγηση κατάλληλων τίτλων σπουδών στους «εμπειροτέχνες» και «ωδειακούς» εκπαιδευτικούς.
Υπάρχει άμεση ανάγκη
1.    νομοθετικής κατοχύρωσης του ενιαίου λειτουργικού χαρακτήρα των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων,
2.    διαβάθμισης της Μουσικής Παιδείας  σε α΄ βάθμια και β΄ βάθμια  εκπαίδευση     στην Ελλάδα και βάσει αυτής τη διενέργεια εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, για τη χορήγηση τίτλων πιστοποίησης μουσικών γνώσεων,
3.    για την εφαρμογή του προγράμματος μουσικής προπαιδείας στα δημοτικά σχολεία, όπως ο νόμος ορίζει, αφού αυτό αποτελεί το καταλληλότερο «φυτώριο» για τα Μουσικά Σχολεία,

Είμαστε αποφασισμένοι

Να μην ανεχθούμε ούτε στιγμή πλέον την απαράδεκτη κατάσταση που η Πολιτεία παραβαίνοντας νόμους και αρχές – επιβάλλει στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, αφού αυτά παγίως ξεκινούν τη σχολική χρονιά με εντελώς ανεπαρκή στελέχωση από εκπαιδευτικό προσωπικό.

Εδώ και δύο χρόνια ο λαός μας,  στενάζει από την επιβολή της  βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων, που από κοινού προωθούν ο πόλος του πλούτου ντόπιου και ξένου, με την τρόϊκα,  το ΔΝΤ και την  ΕΕ, πολιτική που στο όνομα της σωτηρίας μας, μας επιστρέφει σε κοινωνικές συνθήκες μεσαιωνικής βαρβαρότητας, που εξαθλιώνει οικογένειες εξανεμίζει εισοδήματα με χαράτσια και φορολογικές επιδρομές, εξακοντίζει στα ύψη την ανεργία, διογκώνει την ανέχεια και την απόγνωση, ωθεί τη νέα γενιά στην μετανάστευση, στοιχίζει τους ανθρώπους σε ουρές των συσσιτίων και των απορριμμάτων, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, το ελάχιστο επίπεδο προστασίας εισοδημάτων από τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ το σύνολο του πλούτου της χώρας υποθηκεύεται και παραδίνεται με όρους ξεπουλήματος στην εγχώρια και ξένη ολιγαρχία του πλούτου.
Η εκπαίδευση και η υγεία αποτελούν θύματα αυτής της πολιτικής. Σχολεία κλείνουν ή συγχωνεύονται, τα βιβλία εξαφανίζονται, μαθητές λιποθυμούν από υποσιτισμό, εκπαιδευτικοί και μαθητές που αγωνίζονται και υψώνουν ανάστημα αντίστασης και αξιοπρέπειας διώκονται, και όλοι καταλαβαίνουν πως η μετάφραση του «πρώτα ο μαθητής» στα χείλη της κυβέρνησης σημαίνει πρώτα οι τοκογλύφοι και οι δανειστές.
Δεν λησμονούμε πως οι πρώτες δηλώσεις της πρόσφατα ανασχηματισθείσας υπουργού παιδείας, μετά την ψήφιση του πρόσφατου μνημονίου, κάνουν λόγο για τον τερματισμό του θεσμού των ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τη νέα σχολική χρονιά, γεγονός που σε ότι αφορά τα μουσικά και καλλιτεχνικά  σχολεία θα επιφέρει σε συνδυασμό με τις εξελίξεις του ζητήματος των μετακινήσεων την de facto απαξίωση και αδυναμία λειτουργίας τους.

H Γενική Συνέλευση υποστηρίζει την ενεργητική και δυναμική συμμετοχή των Συλλόγων Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών  Σχολείων στις γενικότερες διεκδικήσεις για καλύτερη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, ιδίως όπως εκφράσθηκαν αγωνιστικά φέτος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαζί με τις τοπικές Ενώσεις, τις Ομοσπονδίες και την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος.
Έχοντας υπόψη τις νέες συνθήκες επίθεσης του Κεφαλαίου στο σύνολο του εργαζόμενου  Λαού,  από τις μειώσεις των μισθών, από τα χαράτσια από την αύξηση της φορολόγησης, από τις απολύσεις από την ύφεση και την ανεργία, από το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από  την ερημοποίηση της υπαίθρου,

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ  ΜΑΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ:
Να μην κλείσει για οποιονδήποτε λόγο Μουσικό η Καλλιτεχνικό σχολείο.
Η ταλαιπωρία των μαθητών και των γονέων τους από την πολιτική της λειψής μετακίνησης, και την επαπειλούμενη οριστική κατάργησή της μέσω της μετακύλησης της ευθύνης από το κράτος στους γονείς, από την κατάργηση της σίτισης στην πλειοψηφία των σχολείων, από την έλλειψη καθηγητών, από τις ελλείψεις σε βιβλία, από ελλείψεις σε υποδομές, έχουν   σαν στόχο την απαξίωση, με σκοπό το κλείσιμο αυτών των σχολείων, που συκοφαντούνται ως ακριβά, χωρίς να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους ως σχολεία εκπαιδευτικά πρότυπα για το σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Έχουν χρέος οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε συντονισμό με την Πανελλήνια Ενωση αλλά και με την ΑΓΣΜΕ, να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν  τα χειρότερα.
Δεν τρέφουμε βέβαια αυταπάτες. Οπως αναφέραμε και στον απολογισμό Οι συναντήσεις πού γίνονται με την πολιτική ηγεσία, μπορεί να ανατρέπουν δυσάρεστες εξελίξεις, μπορεί να λύνουν τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, όμως αν δεν  ανατραπεί αυτή η πολιτική αν δεν μπει φραγμός από ένα παλλαϊκό και πανεκπαιδευτικό μέτωπο αντίστασης, αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης σε πολιτικό επίπεδο και εξουσίας, πενιχρά τα αποτελέσματα που μπορούμε να προσδοκούμε.

ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ ΟΤΙ:
Ενώ θα παλεύουμε για τις διεκδικήσεις μας όπως κατά προτεραιότητα αναγράφηκαν ποιο πάνω, παράλληλα θα κινηθούμε στην κατεύθυνση της ενότητας των δυνάμεων μας με το σύνολο των σχολικών κοινοτήτων των παιδιών μας με το μέτωπο πάλης του εργαζόμενου Λαού, για μια δημόσια δωρεάν Παιδεία, όπου η τέχνη και η μουσική θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος
Π. Κουφαλάκος

H   Γ. Γραμματέας
Κ. Αθανασίου