Απόφαση γενικής συνέλευσης Κορίνθου

Ψήφισμα Κόρινθος 10/3/2012

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
Μουσικών και Καλλιτεχνικών  Σχολείων     ΚΟΡΙΝΘΟΣ 10/3/2012
Τ.Θ. 3804 – 10210 ΑΘΗΝΑ
www.mοusika.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ
Οι αντιπρόσωποι Γονείς των Συλλόγων Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της Χώρας πού συμμετείχαμε στην 8η Τακτική Γενική μας Συνέλευση στην Κόρινθο, 10 Μάρτη 2012, αφού συζητήσαμε για το πλαίσιο δράσης  για την επόμενη χρονιά, αφού προβληματιστήκαμε για την σύνδεση των σχολείων μας με την Κοινωνία, σε σχέση με την άποψη μας για τις εργασιακές σχέσεις και τον εθελοντισμό και αποφασίσαμε ομόφωνα.
Δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουν τα παιδιά μας σε προτροπές εθελοντισμού, πού έρχονται σε σύγκρουση με θεσμοθετημένες εργασιακές σχέσεις και πού κινδυνεύουν από την εθελοντική εργασία.
Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων τα 15μελή  και τους Συλλόγους Καθηγητών να αντιστέκονται και να απέχουν  από τέτοιες προτροπές, πού αποδημούν την κοινωνία και σπάνε τον κοινωνικό ιστό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος
Π. Κουφαλάκος

H   Γ. Γραμματέας
Κ. Αθανασίου