Πρακτικό Δ.Σ. 2 9/5/2015

Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών  και Καλλιτεχνικών Σχολείων

www.mousikart.gr

9-5-2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

3/2015-3/2017

Τόπος συνεδρίασης Μουσικό Σχολείο ΙΛΙΟΥ

 

Αμέσως μετά  τις εκλογές τις 22-3-2015, στο Μουσικό Σχολείο του Ιλίου, συνεδρίασε το νεοεκλεγέν ΔΣ και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Παρόντες: Σαλιάγγας, Κουφαλάκος, Αρχοντάκη, Κατσαώρας, Παπαδοπούλου, Τσαρδούλιας, Χαλίλης,  Καρούσου, Δαμιανή

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών, η σύσταση του ΔΣ έχει ως εξείς:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαλιάγκας Αντώνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουφαλάκος Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχοντάκη Ολυμπία

ΤΑΜΙΑΣ:  Κατσαώρας Μιχάλης

ΑΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδοπούλου Χρύσα

ΜΕΛΗ: Δαμιανή Δήμητρα, Καρούσου Κατερίνα, Τσαρδούλιας Πολυνίκης, Χαλίλης Εμμανουήλ