Προσκληση 3 για Δ.Σ

Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών  και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Αθήνα, 4/1/2016

www.mousikart.gr

Αρ. Πρωτ.:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τό  Σάββατο  16/1/2016 και ώρα 11,00 πρωί, στα Γραφεία της ΑΣΓΜΕ, (ΑΘΗΝΑ), θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  • Ενημέρωση
  • Απολογισμός από τελευταία κινητοποίηση.
  • Απολογισμός- Πρόγραμμα Δράσης ΔΣ
  • Πρόγραμμα της Ετήσιας ΓΣ στην ΧΙΟ.
  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Ότι προταθεί

Παρακαλώ να είστε έτοιμοι για τα παραπάνω θέματα, για εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερης διαδικασίας και λήψης απόφασης, για το κάθε θέμα χωριστά.