Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ, Δ.Σ 14/7/2019, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνεδρίαση Δ.Σ, 14/7/2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α) Πεπραγμένα του Δ.Σ από την ημέρα της εκλογής του έως και τη συνεδρίαση στις 14/7/2019.

Δ.Σ, 14-7-2019, ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗ