10-6-2017 Διευρυμένη Π.Σ. Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων καλεί σε
Διευρυμένη Περιφερειακή Σύσκεψη τους αντιπροσώπους στην Ένωση των
Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων του νομού Αττικής, καθώς και τα ΔΣ των
συλλόγων τους.
Η σύσκεψη θα γίνει το Σάββατο 10/6/2017 και ώρα 17:00, στο Μουσικό
Σχολείο της Αθήνας (Δράκοντος 37 Ακαδημία Πλάτωνος).
Καλούνται επίσης η ΑΣΓΜΕ, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και η Ένωση 4ου
Διαμερίσματος, όπου ανήκει το μουσικό της Αθήνας, προκειμένου να στηρίξουν τα
αιτήματά μας.
Θέματα:
• Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Παιδεία, μετά την συνάντηση της
Πανελλήνιας Ένωσης στο Υπουργείο Παιδείας.
• Προβλήματα που αφορούν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Αττικής.
• Συγκέντρωση αιτημάτων και ανάληψη δράσης για το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Το Δ.Σ

Το Σάββατο 10/6/17 η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών
Σχολείων, πραγματοποίησε στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών διευρυμένη Περιφερειακή
σύσκεψη με τους αντιπροσώπους στην Ένωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών
Σχολείων του νομού Αττικής, καθώς και τα ΔΣ των συλλόγων τους.
Στη Σύσκεψη είχαν καλεστεί και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ, η Πρόεδρος
και μέλη από την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.
Ο χώρος του Μουσικού Σχολείου Αθηνών δεν επιλέχτηκε τυχαία, αφού είναι το
πρώτο Μουσικό Σχολείο με ΣΔΙΤ και υπάρχουν ασάφειες ως προς την κάλυψη του
εξοπλισμού του, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Παιδείας για τα
αναγκαία κονδύλια ,όπως έγινε με το πρόσφατο ΦΕΚ για τα νέα Μουσικά Σχολεία
Ελευσίνας, Λιβαδειάς, Καστοριάς.
Η συμμετοχή στη διευρυμένη περιφερειακή σύσκεψη ήταν θετική και πολύ
ενθαρρυντική.
Το Δ.Σ της Ένωσης ενημέρωσε τους αντιπροσώπους για την συνάντηση που έγινε
στο Υπουργείο Παιδείας, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες, στην
συνέχεια άκουσε με προσοχή όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες
των σχολείων μας όπως:
• Διορισμούς μονίμων καθηγητών, κάλυψη των κενών διδακτικών ωρών.
• Μεταφορές των μαθητών με ασφάλεια.
• Το θέμα των τίτλων πιστοποίησης, όπως αυτό τέθηκε στις αποφάσεις της Π.Ε.
στις 8/4/2017 στην Γ.Σ. στον Άλιμο και προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο των
Μουσικών Σχολείων, καθώς και το θέμα των βεβαιώσεων επιπέδου σπουδών
για το όργανο που έχει διδαχτεί κάθε μαθητής.
Και φυσικά συζητήθηκε ποιές θα πρέπει να είναι οι ενέργειες μας στο εξής,
ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί η αδικία .
• Την έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
• Το θέμα της σίτισης το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ενιαία, παρά αφήνεται στην
τύχη του .
• Την ανησυχία όλων για τα βιβλία που λείπουν και το πώς και πότε θα γίνει η
συγγραφή τους .
• Το μεγάλο θέμα των ακατάλληλων κτιρίων και οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική
υποδομή που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργιάς των Μουσικών
και Καλλιτεχνικών Σχολείων
Δίνοντας λοιπόν ιδιαίτερο βάρος στο Μουσικό Σχολείο της Αθήνας, που
φτιάχτηκε με την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ακούσαμε
από τους γονείς να ισχύουν πλέον τα εξής απίστευτα :
Το σχολείο για 25 χρόνια θα ανήκει στον ιδιώτη, ο οποίος μετά την λήξη του
ωραρίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί το χώρο του Σχολείου όπως εκείνος θέλει.
Ο ιδιώτης είναι υπεύθυνος για την 24ωρη φύλαξη του κτιρίου και την καλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων του Σχολείου.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
www.mousikart.gr
Το Δημόσιο εκμισθώνει το κτίριο, το οποίο ανήκει στον ιδιώτη, για αυτό δεν
γίνεται παράδοση του κτιρίου και δεν έχει ο Διευθυντής τα κλειδιά.
Υπάρχουν λεπτομέρειες της σύμβασης, για τον εξοπλισμό του Σχολείου, πχ τα
καθίσματα στην αίθουσα πολλαπλών (αμφιθέατρο), την τραπεζαρία,
τα εργαστήρια, οι οποίες δεν έχουν ξεκαθαριστεί.
Η ΚτΥπ (που έχει ενσωματώσει τον πρώην ΟΣΚ) δεν έχει κοινοποιήσει την σχετική
σύμβαση, αν και αυτή έχει ζητηθεί από την διεύθυνση του Σχολείου.
Ακόμη ακούσαμε τους γονείς να μας λένε ότι <<γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι το
Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τα κονδύλια της αγοράς μουσικών οργάνων και αυτά
τα κονδύλια αξιοποιεί η ΚτΥπ για τον εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων,
λαμβάνοντας υπόψη της, τη γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τις
ανάγκες που υπάρχουν στο κάθε σχολείο>>.
Επίσης οι απαντήσεις που παίρνουν οι γονείς μέχρι τώρα από τους αρμοδίους είναι
ότι ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει με χορηγίες προαιρετικά.
Η Πανελλήνια Ένωση ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Δ.Σ του Συλλόγου του
Μουσικού Σχολείου Αθηνών να στηρίξει τα αιτήματα τους, δηλώνει παρούσα και
απαιτεί την αποσαφήνιση του ρόλου της ΚτΥπ και την κοινοποίηση της
συγκεκριμένης σύμβασης ΣΔΙΤ.
Στη λογική αυτή θα συμμετέχουμε στην από κοινού συνάντηση της ΑΣΓΜΕ, της
Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Μουσικού Σχολείου Αθηνών με την ΚτΥπ., μόλις αυτή οριστεί.
Ο ρόλος των γονιών δεν είναι να κυνηγάμε χορηγούς και χορηγίες .
Την ευθύνη για τη Παιδεία δεν μπορεί παρά, να τη έχει το Κράτος αποκλειστικά

Αποφασίσαμε ομόφωνα να πάμε στην Κτυπ και να ζητήσουμε την σύμβαση

να βγάλουμε ανακοίνωση για τον Σεπτέμβρη στο ξεκίνημα των σχολείων