27/5/2018 Περιφερειακή σύσκεψη Αττικής της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
www.mousikart.gr Αθήνα 20-5-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
H Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων σε
συνεργασία με το Δ.Σ. του Μουσικού Σχολείου Ιλίου καλεί σε Διευρυμένη
Περιφερειακή Σύσκεψη τους αντιπροσώπους στην Ένωση των Μουσικών και
Καλλιτεχνικών σχολείων του νομού Αττικής, καθώς και τα ΔΣ των συλλόγων τους.
Η σύσκεψη θα γίνει την Κυριακή 27/5/2018 και ώρα 12:00, στο Μουσικό
Σχολείο Ιλίου.Καλούνται επίσης η ΑΣΓΜΕ, η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής προκειμένου να
στηρίξουν τα αιτήματά μας.
Θέματα:
 Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Παιδεία, μετά την συνάντηση της
Πανελλήνιας Ένωσης στο Υπουργείο Παιδείας.
 Εξελίξεις στην παιδεία (δομές στήριξης, νέο ΦΕΚ λειτουργίας μουσικών
σχολείων)
 Προβλήματα που αφορούν τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Αττικής.
Το Δ.Σ