8-4-2017 Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   1ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  νέου Δ. Σ.

Που προέκυψε από τις εκλογές Απριλίου 2017

Σάββατο 8/4/2017

Μετά τις εκλογές της 8ηςΑπριλίου 2017συγκλήθηκε το πρώτο Δ.Σ. με τους εκλεγέντες που αναδείχθηκαν από τις εκλογές.

 

Κύριο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η συγκρότηση νέου Δ.Σ.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

  1. Εκλογές για σύσταση νέου Δ.Σ.

 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που έλαβε χώρα κατά το καταστατικό, το νέο Δ.Σ. εξελέγη και συγκροτείται ως εξής:

 

ΠρόεδροςΜενελάου Μενέλαος

Αντιπρόεδρος: Παπαδούλης Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Βαγγέλης Μιχαλάτος

Αν. Γραμματέας: Χαλίλης Μάνος

Ταμίας: Λαδοπούλου Ελένη

Μέλος:Λογοθετίδης Κοσμάς

Μέλος:Μούντανος Μάριος

Μέλος:Τσαρδούλιας Πολυνίκης

Μέλος:Καρακατσάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στο παρόν Δ.Σ. παραβρέθηκαν άπαντες οι νεοεκλεγέντες. Ήτοι:

 

 

Μενελάου Μενέλαος

 

Παπαδούλης Κωνσταντίνος

 

Βαγγέλης Μιχαλάτος

 

Χαλίλης Μάνος

 

Λαδοπούλου Ελένη

 

Λογοθετίδης Κοσμάς

 

Μούντανος Μάριος

 

Τσαρδούλιας Πολυνίκης

 

Καρακατσάνης Κωνσταντίνος