Σύνθεση Δ.Σ.

Πρόεδρος
Μπενέτος Αντώνης ( 6936596736 )
Αντιπρόεδρος
Τασιούλας Βασίλης ( 6907447962 )
Γραμματέας
Στούπα Κατερίνα (6937273370)
Ειδ. Γραμματέας
Καστρίτη Αγγελική ( 6979776899 )
Ταμίας
Σοφικίτου Αντωνία ( 6940911136 )
Μέλος
Καραμπάτος Βασίλης ( 6983624432 )
Μέλος
Μουμτζάκη Χριστίνα ( 6944526745 )
Μέλος
Σωτηρόπουλος Βασίλης ( 6974871548 )
Μέλος
Ρούνης Γιώργος ( 6988001466 )