Στηρίζω και υπογράφω για πτυχίο και πιστοποίηση

Στηρίζω και υπογράφω

Η έλλειψη καθηγητών μουσικής στα Μουσικά Σχολεία ανά την επικράτεια είναι περισσότερο από καταφανής από την έναρξη του σχολικού έτους. Η πρακτική της πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με χαρακτηριστική μάλιστα καθυστέρηση, δεν είναι δυνατόν να δώσει λύση στο πρόβλημα των κενών στα μουσικά μαθήματα. Χωρίς οργανικές θέσεις στα Μουσικά Σχολεία η μουσική εκπαίδευση θα υπολείπεται κατά πολύ του αναγκαίου, πόσο μάλλον του επιθυμητού. Έτσι το ατομικό μάθημα θα μετατρέπεται σε ομαδικό με το υποκριτικό επιχείρημα των ωφελημάτων τα οποία ο μαθητής μπορεί να αποκομίσει από τη συνεργατική μάθηση.
Προκειμένου να είναι ομαλή και γόνιμη η εκπαιδευτική διαδικασία θεωρούμε πως απαραίτητη είναι η ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων τα οποία με σαφήνεια και ακρίβεια θα καθορίζουν τόσο το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης όσο και τα εγχειρίδια μελέτης στα οποία θα βασίζεται η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε τη λογική της προτεινόμενης βιβλιογραφίας (Εφ. Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2858, 28 Δεκεμβρίου 2015). Να σημειώσουμε πως τα βιβλία αναγκάζονται να προμηθευτούν οι γονείς με δικά τους έξοδα. Αυτή είναι η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία που παρέχεται στα παιδιά μας;
Χωρίς καθηγητές μουσικής, χωρίς αναλυτικά προγράμματα με σαφώς καθορισμένη τη διδακτέα ύλη, χωρίς εγχειρίδια μελέτης δωρεάν παρεχόμενα και κοινά για τους μαθητές όλων των Μουσικών Σχολείων είναι επόμενο να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία για τη διεξαγωγή εξετάσεων προκειμένου όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο για την Εδ. Αρμονία, τη Βυζαντινή Μουσική ή τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα (Ν. 2158/1993, άρθρο 8 παρ. 5). Μέχρι πότε οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων θα αναγκάζονται να στραφούν στην ιδιωτική ωδειακή εκπαίδευση προκειμένου να κατοχυρώσουν τις μουσικές σπουδές τους; Γιατί θα πρέπει να καταφεύγουν στη λύση των κατατακτήριων εξετάσεων στα ωδεία (πάντα με το αζημίωτο) μαθητές οι οποίοι διδάσκονται στα σχολεία μας μουσική για έξι διδακτικά έτη; Γιατί δεν πιστοποιείται το επίπεδο σπουδών τους στο ατομικό όργανο κατά την αποφοίτησή τους ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις μουσικές σπουδές τους εάν το επιθυμούν; Τίνος τα συμφέροντα εξυπηρετούνται;
Τέλος πια στον εμπαιγμό! Ζητάμε άμεσα:
• Διορισμούς καθηγητών με οργανικές θέσεις στα σχολεία μας.
• Σαφή καθορισμό της διδακτέας ύλης και εκπόνηση διδακτικών μουσικών εγχειριδίων.
• Δωρεάν μουσικά βιβλία σε όλους τους μαθητές.
• Διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου στην Ειδ. Αρμονία, τη Βυζαντινή Μουσική και τα Ελληνικά παραδοσιακά όργανα.
Απονομή κατατακτηρίων εγγράφων στους αποφοίτους που να αναγνωρίζουν το επίπεδο των μουσικών σπουδών τους.

%%your signature%%

837 signatures

Μοίρασέ το με του φίλους σου