Ένωση Συλλόγων Γονέων Λέσβου, να αποσυρθεί το Άρθρο 40.