ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

50_ΔΤ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ καταγγέλλει τα σχέδια της Κυβέρνησης
για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο νόμου  «Συνέργειες Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες διατάξεις», μέσα στο  άρθρο 40 επιφέρει μια σειρά επικίνδυνες αλλαγές στον προσανατολισμό και το  χαρακτήρα  των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Το ΔΣ του ΕΕΤΕ έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της αισθητικής αγωγής και της καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση προσωπικότητας κάθε παιδιού, την ενίσχυση της δημιουργικότητας και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών. Η καλλιτεχνική παιδεία  πρέπει να είναι βασικό στοιχείο της συναισθηματικής  και ψυχικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσει επαγγελματικά.

Αντίθετα, εδώ και πολλά χρόνια αλλά και σήμερα, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν  την αισθητική αγωγή και την καλλιτεχνική παιδεία ως ιδιωτική υπόθεση, με βάση το πόσο μπορούν να πληρώνουν γι αυτό οι γονείς. Στα δημόσια σχολεία σταδιακά η καλλιτεχνική αγωγή (μουσική, εικαστικά, θεατρική αγωγή κ.ά.) υποβαθμίζεται, ενώ με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το 2016, στο όνομα της πολιτικής των περικοπών και του περιορισμού των προσλήψεων περιορίζεται η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων από εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, με την αρνητική συνέπεια να  μπορεί να διδάξει κανείς τέχνη ας μην έχει τις ανάλογες  καλλιτεχνικές σπουδές ως βασικό πτυχίο, να καλύπτει διδακτικά αντικείμενα που δεν γνωρίζει, με θύματα βέβαια τα παιδιά. Μάλιστα στα σχολεία, τα εκπαιδευτικά κενά σε καλλιτεχνικές ειδικότητες θα καλυφθούν -αν καλυφθούν-  από εκπαιδευτικούς χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασία,  που τρέχουν σε τρία και τέσσερα σε σχολεία για να καλύψουν ωράριο…
Στα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία τα προβλήματα είναι οξυμένα:
• Υπάρχουν τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς μαθημάτων γενικής παιδείας, αλλά και καθηγητές μουσικών οργάνων ή άλλων ειδικοτήτων.
• Οι εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών ειδικοτήτων εργάζονται στην πλειοψηφία τους με ελαστικές σχέσεις εργασίας (ωρομίσθιοι, αναπληρωτές).
• Μεγάλους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών δημιουργεί το πρόβλημα  της σχολικής στέγης και οι μετακινήσεις των μαθητών, οι ελλείψεις σε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η ανυπαρξία δωρεάν βιβλίων για τα ειδικά μαθήματα.
•  Δεν έχει εξασφαλισθεί η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων τους.
• Ενώ η ατομική διδασκαλία είναι κανόνας στη διδασκαλία Τεχνών όπως η Μουσική πχ, αυτό υποβαθμίζεται   λόγω “εξορθολογισμού των δαπανών”.

Στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία αγωνίζονται οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εδώ και χρόνια. Σήμερα, το  Υπουργείο Παιδείας προωθεί σημαντικές αλλαγές  στη φυσιογνωμία και στη λειτουργία των σχολείων αυτών:
• Αναφερόμενο το σχέδιο νόμου στη Μουσική Εκπαίδευση, τη μετατρέπει σε απλή ενθάρρυνση, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία των μουσικών σχολείων, τα απομακρύνει   από τον στόχο και το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής τους κοινότητας να αναγνωρίζονται οι σπουδές που κάνουν αυτά τα παιδιά και να πιστοποιούνται, να πιστοποιείται το επίπεδό τους στα όργανα που μαθαίνουν, οι γνώσεις τους στη θεωρία της μουσικής κ.ο.κ.
• Το σχέδιο νόμου στο άρθρο 40 ανοίγει το δρόμο σε μια νέα αγορά επαγγελματικής μουσικής ειδίκευσης, που θα αναγκάσει τους γονείς να πληρώνουν και που θα ανακόψει τις σπουδές πολλών παιδιών γιατί δεν θα μπορούν οι οικογένειές τους να ανταποκριθούν.
• Το σχέδιο νόμου  ανοίγει το δρόμο στο να παραιτείται η Πολιτεία από την υποχρέωση να παρέχει ενιαία και ισότιμα  τα μέσα για τη λειτουργία τους στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, απαλείφεται, η οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει  «τεχνικό εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα».

Τασσόμαστε με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών και καλούμε την Κυνέρνηση:
• Να αποσύρει άμεσα  το άρθρου 40, παρ. 5γ από το Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
• Διεκδικούμε Μόνιμους διορισμούς καθηγητών και άμεση κάλυψη των κενών στα μαθήματα αισθητικής αγωγής, εικαστικών, μουσικής και γενικής παιδείας.
• Διεκδικούμε δωρεάν χορήγηση βιβλίων, κοινών για τα όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
• Ζητούμε ικανοποίηση των αιτημάτων, στα Μουσικά σχολεία να δίδεται πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών στους απόφοιτους  και υποχρεωτική αποδοχή τους από τα ωδεία στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης, καθώς και ικανοποίηση των αιτημάτων τους για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική (Ειδικό Αρμονίας), τη Βυζαντινή Μουσική και τα Παραδοσιακά Όργανα.
• Ζητούμε δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές
• Ζητούμε τη στελέχωση όλων των σχολείων με εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών ειδικοτήτων με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Εύα Μελά
Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Βαρελάς