Δράση από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ιλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες και τους αποφοίτους του Μουσικού Σχολείου Ιλίου να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής  σε εξετάσεις για τη χορήγηση πτυχίου μουσικής ειδικότητας όπως ορίζεται από την παρ. 5 του Ν. 2158/1993. Διευκρινίζεται πως η κίνηση γίνεται προκειμένου να ασκηθεί πίεση στο αρμόδιο υπουργείο να εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος ο οποίος είναι ανενεργός εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με προηγούμενη υπουργική απόφαση (Γ2/7324/8-12-1997. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄), καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου εκάστου έτους. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται πλέον στο Τμήμα Δ’ Αισθητικής Αγωγής/Γραφείο Μουσικών Σχολείων.

Προκειμένου να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους αποφοίτους και να καταστεί ισχυρότερο το αίτημα για εφαρμογή του σχετικού νόμου ο οποίος προβλέπει τη διενέργεια εξετάσεων, καλούμε τους αιτούντες να απευθυνθούν στο αρμόδιο γραφείο είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε με την αποστολή συστημένου φακέλου και το αίτημα να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής κρατάμε το αποδεικτικό του ταχυδρομείου.

Στο φάκελο, εκτός από τη συμπληρωμένη από τον ενδιαφερόμενο αίτηση (ακολουθεί συνημμένο έγγραφο) θα πρέπει να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου του υποψηφίου. Θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ιλίου

mousikoiliou@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ