ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΑΠΌ ΤΟ ΣΎΛΛΟΓΌ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΓΈΡΑΚΑ