ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : «Μόρφωση για παιδιά με ειδικές ανάγκες» την Κυριακή 20/5/2018