ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέμα: «Επίλυση στεγαστικών προβλημάτων»

Με λύπη μας για μια ακόμα χρονιά διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου και των αρμοδίων υπηρεσιών του, προκειμένου να αποκατασταθούν διάφορες ζημιές που υπάρχουν στο κτίριο, αλλά και στις προκατασκευασμένες αίθουσες του καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.

Οι συνεχείς οχλήσεις που γίνονται από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου των παιδιών μας, προκειμένου να γίνουν έστω οι ελάχιστες βασικές επεμβάσεις και επισκευές, έχουν πέσει όλες στο κενό. Πραγματικά αναρωτιόμαστε τι ακριβώς αναμένει ο Δήμος: Να γίνει κάποιο ατύχημα; Να μπουν στις αίθουσες νερά; Να ξαναμπούν στις αίθουσες ποντίκια;

Πέρασε όλο το καλοκαίρι, περίοδο κατά την οποία, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί και επιλυθεί όλα τα προβλήματα και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.

Αρχές λοιπόν της σχολικής χρονιάς και βρισκόμαστε στη θέση ^πατώματα αιθουσών να έχουν κυριολεκτικά ανοίξει, κάποιες τουαλέτες να μην λειτουργούν, η προσφάτως τοποθετηθείσα τέντα στο προαύλιο του σχολείου να στάζει με την πρώτη βροχούλα, να μην έχει γίνει συντήρηση στα κλιματιστικά και πολλά άλλα, απαράδεκτα εν έτει 2023.

Ύστερα από συνεχείς οχλήσεις του συλλόγου μας, μόλις πρόσφατα καταφέραμε να επικοινωνήσει το σχολείο με τον ψυκτικό προκειμένου να συνδεθούν τα κλιματιστικά στις νέες αίθουσες. Για όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι ενήμεροι οι αρμόδιοι εδώ και μήνες.

Δυστυχώς, νιώθουμε σαν μας αντιμετωπίζετε σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το ίδιο και τα παιδιά μας. Όμως, είμαστε πολίτες αυτού του Δήμου, πολλοί από εμάς μένουμε στην περιοχή και θέλουμε ένα ακίνδυνο πρώτα από όλα σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας, ένα όμορφο περιβάλλον και το δικαιούμαστε.

Θα θέλαμε λοιπόν, με την παρούσα επιστολή μας, να σας αφυπνίσουμε και επιτέλους να επιλύσετε άμεσα τα κτιριακά θέματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                         ΚΟΥΡΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (1)