Αίτημα για συμμετοχή του μουσικού σχολείου Κορίνθου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Γλέζος 6976719669-6977446421

E-mail: goneismo@goneismousiko.gr, glezosnick@gmail.com

Κόρινθος, 2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υπόψη κου Κουφαλάκου

ΘΕΜΑ: Αίτημα για συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Κύριοι,

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4.11.2011 ενέκρινε την υποβολή αιτήματος για συμμετοχή του ως μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αποδοχή του αιτήματός μας.

Ο Πρόεδρος: Δημήτριος Ευσταθίου

Ο Γραμματέας: Μιχαήλ Ποντικάκης