Ψηφισμα γονέων και μαθητών του μουσικού σχολείου Λάρισας

Οι γονείς και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λάρισας συμμετέχουν στην κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που διοργανώνεται την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 σε όλη την Ελλάδα.

Η προσφορά των Μουσικών Σχολείων στην παιδεία και τον πολιτισμό ήταν και είναι σημαντική.

Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα. Η κινητοποίηση μας, στοχεύει στην ανάδειξη και επίλυση αυτών των προβλημάτων, όπως:

● Την άμεση κάλυψη των κενών σε καθηγητές μουσικής παιδείας και αύξηση των οργανικών θέσεων για να καλύπτονται οι ανάγκες με μόνιμους καθηγητές.

● Την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για όλα τα μουσικά μαθήματα.

● τη θέσπιση διαδικασίας πιστοποίησης των μουσικών σπουδών στα Μουσικά Σχολεία.

Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν το σχολείο μας, πολλά Μουσικά Σχολεία αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα, που σχετίζονται με τις υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας τους.

Καλούμε την κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ώστε τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν στη μουσική παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου μας.

 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Το 15μελές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

11:00 π.μ. συγκέντρωση μαθητών και γονέων στην κεντρική πλατεία.

11:30 π.μ. πορεία προς την Περιφέρεια και επίδοση ψηφίσματος στον περιφερειάρχη.

12:00 το μεσημέρι, επίδοση ψηφίσματος στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

12:30 μ.μ. συναυλία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας στην Πλατεία Ταχυδρομείου.