“Στάλα-στάλα”-Ορχήστρα & Χορωδία Ευρωπαϊκής μουσικής – Μουσικό Σχολείο Κατερίνης