ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

1ου, 3ου, 4ου, 5ου

Γραφείων Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κόρακα και Παπαναστασίου

Τηλέφωνο – Φαξ: 2108319372     

e-mail: sylaristo@gmail.com

http://www.sylaristotelis.com

                                                                                                                         Αθήνα, 2-12-2018

Προς: Τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών  Π.Ε., Αιρετούς Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, Α’ ΑΠΥΣΠΕ, συντονιστές/στριες σχολικής και προσχολικής αγωγής της περιοχής μας

Θέμα: Ψήφισμα ενάντια στην υποβάθμιση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων

Άλλο ένα χτύπημα στην Δημόσια και Δωρεάν παιδεία ετοιμάζεται να φέρει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο   και άλλες διατάξεις»  αφού στο  άρθρο 40 περιλαμβάνονται μια σειρά επικίνδυνες αλλαγές στον προσανατολισμό και το  χαρακτήρα  των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Πιστή στις οδηγίες της ΕΕ και των δανειστών, η κυβέρνηση και εφαρμόζοντας το ενδιάμεσο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση προσπαθεί να καταργήσει/συρρικνώσει ότι θεωρείται «πολυτέλεια» για το Δημόσιο σχολείο και να στρέψει τους μαθητές στους ιδιώτες (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης,  αθλητισμός, μαθήματα μουσικής, χορού, θεάτρου κ.λπ.).

Αυτή τη στιγμή  στα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία τα προβλήματα είναι οξυμένα:
• Υπάρχουν τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς μαθημάτων γενικής παιδείας, αλλά και καθηγητές μουσικών οργάνων ή άλλων ειδικοτήτων.


  • Οι εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικών ειδικοτήτων εργάζονται στην πλειοψηφία τους με ελαστικές σχέσεις εργασίας (ωρομίσθιοι, αναπληρωτές).

  • Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα  σχολικής στέγης και οι μετακινήσεις των μαθητών, οι ελλείψεις σε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, η ανυπαρξία δωρεάν βιβλίων για τα ειδικά μαθήματα.

  • Δεν έχει εξασφαλισθεί η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων τους.

Ταυτόχρονα καταργεί την επιτροπή που εκπονεί τα προγράμματα σπουδών γι αυτά τα σχολεία
• Αναφερόμενο το σχέδιο νόμου στη Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, τη μετατρέπει σε απλή ενθάρρυνση, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων, τα απομακρύνει   από τον στόχο και το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής τους κοινότητας να αναγνωρίζονται οι σπουδές που κάνουν αυτά τα παιδιά και να πιστοποιούνται.


  • Το σχέδιο νόμου στο άρθρο 40 ανοίγει το δρόμο σε μια νέα αγορά επαγγελματικής καλλιτεχνικής ειδίκευσης, που θα αναγκάσει τους γονείς να πληρώνουν και που θα ανακόψει τις σπουδές πολλών παιδιών γιατί δεν θα μπορούν οι οικογένειές τους να ανταποκριθούν.

  • Το σχέδιο νόμου  ανοίγει το δρόμο στο να παραιτείται η Πολιτεία από την υποχρέωση να παρέχει ενιαία και ισότιμα  τα μέσα για τη λειτουργία τους στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, απαλείφεται, η οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει  «τεχνικό εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα».

Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να πάρει πίσω τις κατακτήσεις του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος.

Απαιτούμε.

Να αποσύρει άμεσα  το άρθρου 40, παρ. 5γ από το Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαιτούμε

Να πάρει όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των σχολείων αυτών με μόνιμους διορισμούς, Δωρεάν βιβλία για τα μαθήματα ειδικοτήτων, πιστοποίηση για τις σπουδές, Δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές και ανέγερση κτιρίων όπου υπάρχει ανάγκη.

                                                   

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

          Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος