Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης

ΨΉΦΙΣΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ
 Σε μία εποχή όπου η τέχνη παραγκωνίζεται από τα σχολεία ,παρά τις αμέτρητες βεβαιώσεις πολιτικών προσώπων για τη διαφύλαξη της, είναι καθήκον των μαθητικών κοινοτήτων των καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων να διεκδικήσουν με αγωνιστικότητα τα αυτονόητα.
Το καλλιτεχνικό σχολείο Θεσσαλονίκης δηλώνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στα αδελφά καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία της Ελλάδας,

που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς ,όπως και την ίδια αδιαφορία των αρμόδιων φορέων. Το καλλιτεχνικό σχολείο Θεσσαλονίκης καλεί όλα τα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία σε συνεργασία για μαζικές κινητοποιήσεις και διατίθεται να συνεισφέρει στον αγώνα τους.
                  – Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του καλλιτεχνικού σχολείου Θεσσαλονίκης
(Παρακαλούμε να γίνει κοινοποίηση του κειμένου στις μαθητικές κοινότητες)