ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ