Τροπολογία για τη μεταφορά μαθητών

Με κοινή τροπολογία που κατέθεσε  ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου με τους συναρμόδιους υπουργούς , προς ψήφιση, στη Βουλή επεκτείνεται μέχρι και τις 31-12-18 η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών να  αποφασίζει την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών  με τη υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Επίσης με την ίδια τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε με την πραγματοποίηση δαπανών κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών 2017.2018, από τις περιφέρειες, σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ