υπόμνημα από το Μουσικό Σερρών προς τον Υπουργό Παιδείας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 27-03-2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                            Σέρρες 27-03-2019

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. :3

Ταχ. Δ/νση: 1ο χλμ. Επ.Οδού Σερρών-Νεοχωρίου

Τ.Κ. : 62124-ΣΕΡΡΕΣ

email: goneismousikouserron@gmail.com

Πληροφορίες: Αγγελική Χαραλαμπίδου

Τηλ.:6906393508

                              ΠΡΟΣ

     Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μερόπη Τζούφη
  2. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
    Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
    κ. Ηλία Γεωργαντά
  3. Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
  4. Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)
  5. Μουσικά Σχολεία της χώρας και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Μουσικών Σχολείων

Θέμα: «Υπόμνημα σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β’504/20.02.2019) αναφορικά με την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (ΑΊ42), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45τουν.4589/2019(ΑΊ3)».

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης σας και της σχετικής εγκυκλίου που ακολούθησε και κατόπιν αιτημάτων γονέων και μαθητών του σχολείου μας, συγκλήθηκε από το Δ.Σ. του συλλόγου μας έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του, όπου ομόφωνα με την με αριθμό 2/27-03-2019 απόφασή της, ενέκρινε την αποστολή σε εσάς του παρόντος υπομνήματος.

Ως γονείς του Μουσικού Σχολείου Σερρών θεωρούμε ότι η απόφαση σας αυτή, στη βάση της, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των γονέων και των μαθητών των μουσικών σχολείων που έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια διότι αναβαθμίζει τα συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ενισχύει το λόγο ύπαρξης και λειτουργίας των μουσικών σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προάγει τη μουσική παιδεία της χώρας μας.

Ωστόσο  η ανακοίνωση της απόφασης αυτής, το μήνα Φεβρουάριο και η εφαρμογή της στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2019, θεωρούμε ότι είναι άδικη για τους φετινούς υποψήφιους για τους κάτωθι  λόγους:

α) Επειδή μέχρι το μήνα Φεβρουάριο, οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένα τμήματα, προετοιμάζονταν για να δώσουν άλλα μαθήματα και δεν είναι δυνατόν τρεις – τέσσερις μήνες πριν τις εξετάσεις να αλλάξει αυτό για τους μαθητές, χωρίς επιπλέον να προσδιορίζεται με σαφήνεια η εξεταστέα ύλη. Αυτό αποτελεί μία αιφνιδιαστική ανατροπή για τους υποψηφίους και  τους επιφέρει επιπρόσθετο άγχος. Πρέπει  να αναλογιστείτε ότι υπάρχουν πολλοί μαθητές, κυρίως από τα μουσικά σχολεία, που μοναδική τους επιθυμία είναι να εισαχθούν στα συγκεκριμένα τμήματα και για αυτό προετοιμάζονται χρόνια και γι’ αυτό επέλεξαν να φοιτούν στα μουσικά σχολεία.

β) Επειδή μέχρι σήμερα, ενάμιση μήνα μετά την ανακοίνωση της απόφασης δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ύλη για κανένα από τα δύο μουσικά μαθήματα: Δηλαδή 1) Στο μάθημα «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία» για παράδειγμα, έτσι όπως αναφέρεται στην απόφαση, για την επιλογή της Λόγιας Δυτικής Μουσικής παράδοσης (μέτριας δεξιοτεχνικής και ερμηνευτικής δυσκολίας) είναι ασαφή τα κριτήρια, διότι το μέτριο για τον καθένα είναι διαφορετικό και δεν υπάρχει προηγούμενο για να μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς ζητάτε από τον εξεταζόμενο. Επίσης αναρωτιόμαστε πως θα ξεχωρίσουν οι άριστοι αν δεν υπάρχει και ένα τμήμα εξέτασης με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιου είδους εξετάσεις, συνεπώς θα ήταν πρόσφορο να ενημερωθούμε με παραδείγματα μουσικών κομματιών για κάθε είδος μουσικής και 2) Στο μάθημα της « Μουσικής Αντίληψης και Γνώσης» που περιλαμβάνει διάφορα μουσικά μαθήματα που διδάσκονται σε διάφορες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, έχουν ανακοινωθεί μόνο ονόματα μαθημάτων και δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην ύλη αυτών των μαθημάτων. Για όλα τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα την ύλη οι υποψήφιοι τη γνωρίζουν από το μήνα Σεπτέμβριο τουλάχιστον και τη διδάσκονται στην Γ΄ Τάξη του Λυκείου. Υπάρχει επιπλέον μάθημα, που ορίζεται ως εξεταστέο, της Μουσικής Τεχνολογίας, που τα παιδιά μας δεν το έχουν διδαχθεί ποτέ.

γ) Επειδή θεωρούμε ότι τα μαθήματα και η ύλη που θα εξετάζονται οι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρχουν στο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου και γενικότερα του Λυκείου και πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογοι καθηγητές που θα τα διδάσκουν, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα μαθήματα των κατευθύνσεων και επιπλέον επειδή πιστεύουμε στη δημόσια παιδεία και δεν θέλουμε να οδηγηθούν οι μαθητές  σε ιδιωτικά φροντιστήρια.

δ) Επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιτυχόντες θα εξασφαλίζουν την ένταξή τους  στην ειδίκευση και τη σπουδή στο όργανο που επιθυμούν, κάτι που δεν διευκρινίζεται στην απόφαση.

ε) Επειδή δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση για τη σύνθεση των επιτροπών που θα εξετάσει το μάθημα «Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία» και ζητούμε να μεριμνήσετε για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αξιοκρατία.

στ) Επειδή η απόφαση αναφέρει ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα προσμετρείται κατά ποσοστό 10% στο σύνολο της βαθμολογίας, όμως ήδη κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο βαθμός του απολυτηρίου του κάθε μαθητή κατά το ήμισυ περίπου έχει διαμορφωθεί, αφού έχει ήδη βαθμολογηθεί για το πρώτο τετράμηνο.

η) Επειδή θέλουμε οι εξετάσεις αυτές να είναι αξιοκρατικές και να εισάγονται πραγματικά οι καλύτεροι μουσικοί στα τμήματα αυτά.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ  από το ΥΠΕΠΘ να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου για τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2019 και να προχωρήσει σε ενέργειες, που θα διασφαλίσουν αξιοκρατικές εξετάσεις με γνώμονα να εισάγονται στις σχολές αυτές οι καλύτεροι μουσικοί  και να ενισχυθεί  ο δημόσιος χαρακτήρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ανάλογη προετοιμασία στα σχολεία για τις εξετάσεις αυτές.

 

 

Για το Δ.Σ. του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Σερρών

 

Η Πρόεδρος                                                                                    Ο Γραμματέας

 

 

Αγγελική Χαραλαμπίδου                                                              Γεώργιος Κασάπης