υπόμνημα καθηγητών και απόφαση του Δ.Σ. γονέων του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης