Ψήφισμα της έκτακτης Γ.Σ. του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης