ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Και εφέτος, στο ΜΣΠ ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις  συνέπειες  της  άδικης Υ/Α απόφασης σχετικά με την προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου     των Μουσικών Σχολείων. Και  αυτή τη χρονιά κάποια παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το ΜΣΠ και να συνεχίσουν τη φοίτηση σε Γενικό Γυμνάσιο,  αφού η συγκεκριμένη απόφαση  απαιτεί την προαγωγή τους σε κάθε ένα από τα μουσικά μαθήματα, ανεξάρτητα από τον  βαθμολογικό Γενικό Μέσο Όρο των μαθημάτων και  ταυτόχρονα τους στερεί την δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο στα μουσικά μαθήματα (https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-20923-d2-2021.html).

Η προβληματική αυτή απόφαση έχει  ήδη προκαλέσει, από την πρώτη χρονιά της εφαρμογής της, τις διαμαρτυρίες τόσο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων  των Μουσικών Σχολείων, της Πανελλήνιας Ένωσης  Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων όσο και της Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού (συνημμένη έκθεση).

Με τη συγκεκριμένη Υ/Α δημιουργείται μια αδικαιολόγητη διάκριση των μαθητριών/μαθητών μουσικών Γυμνασίων ως προς τους κανόνες προαγωγής τους και την συνέχιση των σπουδών τους σε Μουσικό Σχολείο, η οποία δεν προκύπτει από κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ανάγκη, ούτε τεκμηριώνεται από άλλο λόγο, ωστόσο αφαιρεί την δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης που δικαιούνται όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων της χώρας.
Το ΔΣ του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, θεωρεί προτεραιότητα την διεκδίκηση της άρσης αυτής της άδικης διάκρισης και ζητάει την άμεση κατάργηση της  συγκεκριμένης απόφασης που ευθύνεται για αυτήν. Παράλληλα  συνεχίζει να συντονίζεται με σχετικές δράσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων (ΠΕΓΜΚΣ)  (συνημμένα η πρόσφατη αλληλογραφία  προς το Υπουργείο Παιδείας)

Διαμαρτυρία

αξιολόγηση μαθητών μουσικού γυμνασίου (1)

Μερική κατάργηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 20923_Δ2_2021 ΦΕΚ 878_Β_05_3_2021 Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων