Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.14 Ιουνίου 2013